برچسب : سوپ کودک

بهداشت و سلامت سلامت کودک

برنامه غذایی کودک تا پایان یک سالگی (بخش سوم)

کودک من
غذای کودک غذای کودک باید متناسب با اشتهای کودک به وی داده شود. برنامه غذایی ماه نهم (پایان هشت ماهگی) غذاهای جدید شامل انواع نان ها میوه های نرم شده مناسب سن کودک مثل سیب،...