برچسب : سيستم خورشيدي

اخبار خبرهای داغ

کشف یک دنباله دار عجیب در منظومه شمسی

فاطمه مجیدی
محققان اروپایی در پژوهش های جدید خود به نوعی دنباله دار در منظومه خورشیدی اشاره کرده اند که با داشتن نور و ذراتی متفاوت با دیگر دنباله دارها خبر از منشأ بین ستاره ای خود...