برچسب : سیاهی رفتن چشم

بهداشت و سلامت سلامت کودک

کاهش فشار خون هنگام ایستادن در کودکان

لیندا قاسمی
در مورد سیاهی رفتن چشم هنگام ایستادن ناگهانی و احساس سرگیجه کردن در کودکان مواردی را باید بدانیم....