برچسب : سیاه مشق

ادبیات شعر پارسی

در محضر هوشنگ ابتهاج ( سایه )

محمد زکی زاده
غزلی از هوشنگ ابتهاج ( سایه )...بیا که بر سر آنم که پیش پای تو میرم/ ازین چه خوش ترم ای جان که من برای تو میرم/ ز دست هجر تو جان می برم ......