برچسب : سیدعلی صالحی

ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

پرسه در کوچه باغ شعرمعاصر همراه با سید علی صالحی

زهرا فخرایی
سلام حال همه ی ما خوب است ملالی نیست جز گم شدنِ گاه به گاهِ خیالی دور که مردم به آن شادمانیِ بی سبب می گویند با این همه عمری اگر باقی بود طوری از...