برچسب : سیدعلی صالحی

ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

پرسه در کوچه باغ شعرمعاصر همراه با سید علی صالحی

زهرا فخرایی
حال همه ما خوب است/ ملالی نیست جز گم شدنِ گاه به گاهِ خیالی دور/ که مردم به آن شادمانیِ بی سبب می گویند...