برچسب : سیده اعظم حسینی

معرفی کتاب

معرفی کتاب «دا» نوشته سیده اعظم حسینی

مجید بادپا
کتاب «دا» روایت خاطرات سیده زهرا حسینی و در مورد جنگ ایران و عراق است. واژه دا در زبان لری، لکی و کردی به معنی مادر است و حسینی که خود یکی از کردهای پهله...