برچسب : سیدکو

آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

کدال: تعدیل مثبت برای وبصادر و خبرهایی از ونیرو، ختوقا، بترانس و سیدکو

محسن زکی زاده
کدال: تعدیل مثبت برای وبصادر و خبرهایی از ونیرو، ختوقا، بترانس و سیدکو ونیرو: سرمایه گذاری نیرو در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱ ریال سود محقق کرده...