برچسب : سید رضا نریمانی

عمومی

مداحی چشمام خیس بازم عزادارم با صدای سید رضا نریمانی

مهدی مشهدی حسنی
چشمام خیس، بازم عزادارم به لب نوا دارم، برای مادر روضه‌خونم، با دم وا اماه رسیده باز از راه، عزای مادر قبله‌ی حاجات ای روح مناجات ای مادر سادات ای مادر سادات «مادر سادات، مادر...