جمعه/ 12 خرداد / 1402
مداحی حضرت علی اصغر کریمی و بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه

داغ تو چون علی اکبر کمرم را خم کرد مجید بنی فاطمه

مداحی شب هفتم محرم بنی فاطمه

مداحی شب هفتم محرم بنی فاطمه… هرم لب های تو زد شعله به جانم پسرم / قصه آب برای تو بخوانم پسرم / داغ تو چون علی اکبر کمرم را خم کرد…

مداحی زمینه حضرت رقیه بنی فاطمه

مداحی زمینه حضرت رقیه بنی فاطمه

مداحی زمینه حضرت رقیه بنی فاطمه / زمینه حضرت رقیه… مجنون باید با لیلی باشه / ماهی باید با دریا باشه / بابا همش خودت میگفتی / دختر باید با بابا باشه…

مداحی محرم اومده بنی فاطمه

مداحی محرم اومده بنی فاطمه

مداحی محرم اومده بنی فاطمه… یا حبیب من لا حبیب له، طبیب من لا طبیب له / مجیب من لا مجیب له، یا حسین / محرم اومده داره صدات میاد…

مداحی شب پنجم محرم بنی فاطمه

مداحی شب پنجم محرم بنی فاطمه

مداحی شب پنجم محرم بنی فاطمه… کشیده آه عبد‌الله / شده از راز در گودال تا آگاه عبد‌الله / در این صحرا پس از قاسم / برای مجتبی مانده….

مداحی به تو مدیونم حسین بنی فاطمه

مداحی به تو مدیونم حسین بنی فاطمه

مداحی به تو مدیونم حسین بنی فاطمه… توی دنیایی که دلها بی قراره / خوش به حال اونکه تو رو داره / توی این شبهای سر و بی ستاره / خوش به حال…