برچسب : سیراب

رمزهای موفقیت

عشق

مهسا زکی زاده
هر کس عشق را تعریف کند، آن را نشناخته است. هر کس بگوید که از عشق سیراب شدم، آن را نشناخته است. عشق، نوشیدن است اما سیراب شدن ندارد! شیخ اکبر، محی الدّین ابن عربی...