برچسب : سیرتازه

عمومی

روش هایی برای نگهداری سیر تازه

مجید بادپا
خواص سیر تازه به قدری زیاد است که با خواندن فواید و خواص آن شاید خود را مجبور به استفاده از آن در هر وعده غذایی و در طول روز بکنید اما در برخی موارد...