برچسب : سیر و سلوک

عارفانه

بخوان و بالا برو

باربد عابدی
نامه ها برنامه ها دستورالعمل های سلوکی از علامه حسن زاده آملی مردی به آفتاب یمنی اویس قرنی گفت: مرا اندرزی کن! آن جناب گفت: «فرّ الی الله» این کلام کامل را از کتاب الله...
عارفانه

بت نفس و توکل در نظر ابوسعید ابوالخیر

هادی جنگجو
گویند: روزى ابوسعید ابوالخیر و خواجه ابوالقاسم قُشیرى در بازار نیشابور مى‏ رفتند، شلغم پخته دیدند، و هر دو بدان رغبتى پیدا کردند. ابوسعید پولى داد و شلغم خرید و خورد. قشیرى در خاطرش مى‏...
عارفانه

یک صبح به اخلاص بیا

هادی جنگجو
استاد علامه حسن زاده آملی: چنین نیست که معارج و مقامات شامخ انسانى وقف خاص سلمان و اباذر باشد. یک صبح به اخلاص بیا بر در ما و دست بیعت به اهل سیر و سلوک...