برچسب : سیل 1398

بخشنامه ها تازه های مالیاتی

بخشنامه مالیاتی در خصوص ماده ۱۶۵ ق.م.م مؤدیان استان‌های سیل‌زده

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۸/۱۰  مورخ  ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ دسته: ماده ۱۶۵ ق.م.م  موضوع: ابلاغ مصوبه شماره ۲۳۹۰/ت ۵۶۴۳۵ ه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ هیئت‌وزیران در خصوص ماده ۱۶۵ ق.م.م مؤدیان استان‌های سیل‌زده     به پیوست تصویر نامه...