برچسب : سیمان شمال

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام سشمال (سیمان شمال)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام سشمال (سیمان شمال) طبق تحلیل انجام شده بر روی نمودار سهام سشمال مشاهده می کنید که این سهام پس از اتمام موج های ۱ و ۲ اصلی، هم اکنون در...