برچسب : شاخص صنایع

آموزش مفاهیم بنیادی

تعریف شاخص کل و شاخص هم وزن چیست؟

مهسا زکی زاده
حتما تا به حال کلمه شاخص کل و یا شاخص هم وزن به گوش شما خورده است. ما برای سرمایه گذاری موفق در بازار بورس نیازمند اطلاعات متعددی هستیم تا بتوانیم با بررسی و تحلیل...