برچسب : شاخص

گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۳ خرداد ۹۹: نزول شاخص به کانال ۹۵۹ هزار

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۳ خرداد ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۱ میلیارد و ۹۶۸ میلیون...
گزارش بازار

– گزارش بازار بورس ۳۱ اردیبهشت ۹۹: عقب گرد شاخص به کانال ۹۸۶ هزار

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۳۱ اردیبهشت ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۹ میلیارد و ۷۷۲ میلیون...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۳۰ اردیبهشت ۹۹: بازگشت شاخص به کانال ۱ میلیون واحدی

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۳۰ اردیبهشت ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۹ میلیارد و ۱۱۸ میلیون...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۹ اردیبهشت ۹۹: بازگشت شاخص به کانال ۹۹۰ هزار

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۲۹ اردیبهشت ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۰ میلیارد و ۱۳ میلیون...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۸ اردیبهشت ۹۹: بازار برگشت!

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۲۸ اردیبهشت ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۰ میلیارد و ۷۸۸ میلیون...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۷ اردیبهشت ۹۹: شاخص به زیر کانال ۱ میلیون نزول کرد

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۲۷ اردیبهشت ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۵ میلیارد و ۸۸۰ میلیون...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۴ اردیبهشت ۹۹: برگشت ۳۷۸۴ واحدی شاخص

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۲۴ اردیبهشت ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۶ میلیارد و ۸۸۸ میلیون...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۳ اردیبهشت ۹۹: شاخص ۲۶۳۱۸ واحد قرمز شد

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۲۳ اردیبهشت ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲۲ میلیارد و ۵۶۶ میلیون...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۲ اردیبهشت ۹۹: شاخص به لطف شستا و خساپا مثبت شد

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۲۲ اردیبهشت ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۷ میلیارد و ۴۹۲ میلیون...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۱ اردیبهشت ۹۹: شاخص ۲۳ هزار واحد رشد کرد

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۲۱ اردیبهشت ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و ۹۴۹ میلیون...