برچسب : شاخص

تحلیل تکنیکال

شاخص کل: صعود یا سقوط….؟!

هادی جنگجو
شاخص کل: صعود یا سقوط….؟! تحلیل تکنیکال شاخص کل بازار بورس     همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید شاخص کل از سال گذشته روند صعودی خود را آغاز کرده است و...
گزارش بازار

گزارش بازار سهام : فشار عرضه ها شاخص را از ۹۰۰ واحد مثبت به ۵۵۶ واحد منفی رساند

محسن زکی زاده
گزارش بازار بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و … گزارش بازار سهام : در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲ میلیارد و ۳۳۹ میلیون سهم و حق‌ تقدم...
گزارش بازار

گزارش بازار سهام : شاخص کل ۵۳۶ واحد رشد کرد و در ارتفاع ۱۶۶ هزار قرار گرفت

محسن زکی زاده
گزارش بازار بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و … گزارش بازار سهام : در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱ میلیارد و ۹۲۳ میلیون سهم و حق‌ تقدم...
گزارش بازار

گزارش بازار سهام : ارزش معاملات نسبت به روزهای گذشته افزایش یافت

محسن زکی زاده
گزارش بازار بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و … گزارش بازار سهام : در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲ میلیارد و ۶۵ میلیون سهم و حق‌ تقدم...
گزارش بازار

گزارش بازار سهام : رشد ۱۰۰ واحدی شاخص کل و ۱۹۱ واحدی شاخص هم وزن در معاملات امروز

محسن زکی زاده
گزارش بازار بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و … گزارش بازار سهام : در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱ میلیارد و ۵۹۱ میلیون سهم و حق‌ تقدم...
گزارش بازار

گزارش بازار سهام : شاخص کل به ارتفاع ۱۶۵ هزار نزدیک شد

محسن زکی زاده
گزارش بازار بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و … گزارش بازار سهام : در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱ میلیارد و ۸۳۸ میلیون سهم و حق‌ تقدم...
گزارش بازار

گزارش بازار سهام : در روز عرضه شدید در گروه بانکی و رشد گروه پتروشیمی شاخص ۱۶۴۳ واحد رشد کرد

محسن زکی زاده
گزارش بازار بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و … گزارش بازار سهام : در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲ میلیارد و ۴۵۱ میلیون سهم و حق‌ تقدم...
گزارش بازار

گزارش بازار سهام : رشد ۱۰۴۷ واحدی شاخص کل و صعود به ارتفاع ۱۶۲ هزار

محسن زکی زاده
گزارش بازار بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و … گزارش بازار سهام : در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲ میلیارد و ۴۹ میلیون سهم و حق‌ تقدم...
گزارش بازار

گزارش بازار سهام : رشد ۱۶۸ واحدی شاخص کل در روز اقبال زیاد به گروه بانکی

محسن زکی زاده
گزارش بازار بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و … گزارش بازار سهام : در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲ میلیارد و ۴۸۱ میلیون سهم و حق‌ تقدم...
گزارش بازار

گزارش بازار سهام : رشد ۲۰۸ واحدی شاخص کل نتیجه کار بازار در اولین روز هفته

محسن زکی زاده
گزارش بازار بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و … گزارش بازار سهام : در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱ میلیارد و ۸۳۰ میلیون سهم و حق‌ تقدم...