برچسب : شاعرانه. نوروز

ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

بهار از منظر “شهریار”

زهرا فخرایی
بهار آمد بهار ‌آمد خوش آمد بهاری دلگشا و دلکش آمد نگارین کاروان گل به صحرا طلایی مهد و نیلی مفرش آمد شکوفه با کلاه ترک دوزی بنفشه با قبای زرکش آمد مرا با یاد...