برچسب : شاعرمعاصر

ادبیات شعر پارسی

 پرسه در کوچه باغ شعر معاصر همراه با فاضل نظری

زهرا فخرایی
پرسه در کوچه باغ شعر معاصر همراه با فاضل نظری ... مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب/ در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست...