برچسب : شاعرمعاصر

ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

 پرسه در کوچه باغ شعر معاصر همراه با فـاضـل نـظـری

زهرا فخرایی
     بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست   آه! بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست     مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب   در دلم هستی و...