برچسب : شاعری

ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

چند برگی است دیوان ماهت؟؛ به بهانه درگذشت حسین منزوی

محمد زکی زاده
شهر منهای وقتی که هستی حاصلش برزخ خشک و خالی جمع آیینه ها ضربدر تو، بی عدد صفر، بعد از زلالی   می شود گل در اثنای گلزار، می شود کبک در عین رفتار می...
ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

غلام آن لب ضحاک و چشم فتانم؛ در محضر سعدی، به بهانه روز معلم

محمد زکی زاده
معلمت همه شوخی و دلبری آموخت جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت   غلام آن لب ضحاک و چشم فتانم که کید سحر بضحاک و سامری آموخت   تو بت چرا بمعلم روی...