برچسب : شانس

رمزهای موفقیت موفقیت

با این روش میزان شانس خود در زندگی را افزایش دهید…

مهسا زکی زاده
با این روش میزان شانس خود در زندگی را افزایش دهید… اگر مدام توقع داشته باشید که اتفاقات خوب برایتان رخ دهد، میزان شانس خود را در زندگی افزایش می‌دهید. هر روزتان را با این...
رمزهای موفقیت موفقیت

هیچ شانس یا معجزه‌ای در کار نیست!…

مهسا زکی زاده
هیچ شانس یا معجزه‌ای در کار نیست!… واقعیت این است که اکثر میلیاردرهای خود ساخته مردمی عادی بودند با تحصیلات، شغل، خانه و اتومبیلی متوسط. ولی آنها دریافته‌اند که سایر افراد موفق چگونه عمل می‌کنند...
رمزهای موفقیت موفقیت

شانس

مهسا زکی زاده
شانس همان کار مثبتی هست، که تو در طبیعت انجام دادی و طبیعت به تو، یک کار خوب یا یک انرژی ‌مثبت بدهکار است و باید به تو، یک سود بدهد یا یک انرژی مثبت...