برچسب : شاهنامه

ادبیات ادبیات و هنر

یکی داستان است پر آب چشم؛ تأملی بر چهار نبرد حماسی و افسانه ای میان پدر و پسر

محمد زکی زاده
یکی داستان است پر آب چشم دل نازک از رستم آید به خشم*   کتاب گل رنجهای کهن؛ برگزیده مقالات درباره شاهنامه فردوسی است که توسط جلال خالقی مطلق نوشته شده و به کوشش علی...
ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

موسیقی زیبای پنهان در سخن فردوسی؛ به بهانه بزرگداشت فردوسی

زهرا فخرایی
موسیقی نیرومند و آشکار کلام، کیفیتی است که سراسر شاهنامه را در بر گرفته است. آن چنان که کمیت و کیفیت این موسیقی بیش از تمامی متون فارسی اعم از حماسی و غنایی می باشد.*...
ادبیات ادبیات و هنر

دیباچه نوین شاهنامه، بهرام بیضایی؛ به بهانه بزرگداشت حکیم فردوسی

محمد زکی زاده
کارگاه فردوسی. شب. داخلی(گذشته) دختر از لای در می نگرد؛ تصویر از نگاه او.   مرگ: در شعر تو مردگان به پا خاسته اند؛ گویی که رستاخیز! دیروز دیدمشان میان زندگان می گشتند.   فردوسی:...
ادبیات ادبیات و هنر

شاهنامه و ملیت ایرانی؛ به بهانه بزرگداشت حکیم فردوسی

محمد زکی زاده
پاره ای از مردم کوته نظر روایات شاهنامه را به کلی عاری از حقیقت یا آمیخته با افسانه دانسته و به استناد این فکر از عظمت و اهمیت آن غافل مانده اند. شک نیست که...
ادبیات ادبیات و هنر

گزینش فردوسی در تقابل واژه ها؛ به بهانه بزرگداشت حکیم فردوسی

محمد زکی زاده
ببینید گزینشِ فردوسی در تقابلِ واژه‌ها، چه فرمی به وجود آورده است که تمامِ معمارانِ زبانِ فارسی در برابر آن جز درماندگی و عجز چیزی ندارند:   ببینیم تا اسبِ اسفندیار سوی آخُر آید همی...
ادبیات ادبیات و هنر

مقام فردوسی و اهمیّت شاهنامه؛ به بهانه بزرگداشت حکیم فردوسی

محمد زکی زاده
مقام فردوسی و اهمَیَت شاهنامه نوشته محمد علی فروغی برای کنگره هزاره فردوسی   شاهنامه فردوسی هم از حیث کمَیَت هم از جهت کیفیَت بزرگترین اثر ادبیات و نظم فارسی است- بلکه میتوان گفت یکی...
ادبیات

بررسی اشعار فردوسی و اسدی طوسی

محمد زکی زاده
به نام خالق زیبایی ها بررسی رزق و روزی در اشعار فردوسی و اسدی طوسی باسلام بنابر آنچه مد نظر است قرار بر این است که درباره رزق و روزی در زبان و ادبیات فارسی...
عارفانه

هفت خوان رستم در کلام علامه ی ذوالفنون حسن زاده ی آملی

هادی جنگجو
تفسیر عرفانی هفت خوان رستم از علامه حسن زاده آملی آيا مولاى من حاج على محمد صادق صادق پور _كتب الله تعالى عليه الرحمة_ از داستان هفت خوان رستم كه حكيم ابوالقاسم فردوسى رحمة الله...