برچسب : شایعات پیرامون محصولات تراریخت

سلامت تغذیه

محصولات تراریخته را بهتر بشناسیم و با مزایای آن آشنا شویم

فریماه ترحمی
بسیاری از گیاهان تراریخته اصلا قادر به رشد در مزرعه نیستند و تجاری نشده است. تا به امروز با وجود تحقیقات گسترده مقاله ای مبنی بر بیماری زا بودن این محصولات منتشر نشده است....