برچسب : شباهت

رمزهای موفقیت موفقیت

انسان

مهسا زکی زاده
انسان بی شباهت به آب نیست! اگر بخواهد زنده باشد و زندگی ببخشد، باید جریان داشته باشد. باید پی برخورد با سنگ‌ها و سختی‌ها را به تنش بمالد. باید شجاعت چشیدن گرم و سرد روزگار...