چهارشنبه/ 12 بهمن / 1401
آهنگ انتقام گریه ها رضا صادقی

شباهنگ

آهنگ انتقام گریه ها رضا صادقی

آهنگ انتقام گریه ها رضا صادقی + متن

آهنگ انتقام گریه ها رضا صادقی + متن: تو اتاقت گریه کردی تو خیابون آسمون ابری شد بارون زد/ اول صبح پرده ها رو تا کشیدی تو روز روشن باز شب اومد/ وقتی…

قطعه مرغ سحر محمدرضا شجریان

قطعه مرغ سحر محمدرضا شجریان

قطعه مرغ سحر محمدرضا شجریان … مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن / ز آه شرر بار این قفس را، بر شکن و زیر و زبر کن / بلبل پر بسته ز کنجِ قفس درا …