برچسب : شب ادراری

بهداشت و سلامت سلامت کودک

شب ادراری در کودکان

لیندا قاسمی
شب ادراری در کودکان تا پنج سالگی ۹۰ -۹۵درصد کودکان در طول روز و ۸۰ -۸۵درصد کودکان در طول شب، مهارت کنترل ادرار را کسب می‌کنند. بعد از پنج سالگی، عدم توان کنترل ادرار در...