برچسب : شب ترسناک

دنیای حیوانات

چهارشنبه‌ سوری و پرندگان

مونا حیدری
قربانیان این شب تنها خانواده‌‌هایی نیستند که مرگ یا آسیب‌دیدگی، نوروز را به کامشان تلخ می‌کند‌. بلکه بسیاری از حیوانات هم در این شب، قربانی ندانم‌کاری برخی افراد، ‌می‌شوند‌. برخی حیوانات، با صداهای وحشتناک چهارشنبه‌سوری،...