برچسب : شجاع

رمزهای موفقیت

شجاعت انسان در چیست؟!

مهسا زکی زاده
شجاعت انسان در چیست؟! انسان شجاع اونی نیست که نترسه! بلکه اونیه که با وجود ترس، متوقف نمیشه و به راهش ادامه می ده. مجله اقتصادی تحلیلک...