برچسب : شخارک

تحلیل بنیادی

اخبار کدال: گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که نسبت به سال گذشته با افت همراه بوده اند

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۱۲ ماهه شرکت هایی که نسبت به سال گذشته افت کرده اند سهام ولیز: لیزینگ ایرانیان دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۶,۵۵۰ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۳ ماهه سهام شرکت هایی که با رشد همراه بوده اند(۱)

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۳ ماهه سود و زیان سهام شرکت ها به گزارش گروه تحلیل بازار سرمایه تحلیلک، اخبار کدال به شرح ذیل می باشد: پسهند: سهام صنایع لاستیکی سهند دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۸/۰۳/۳۱...
تحلیل بنیادی

گزارش کدال : عملکرد عالی سهام گروه پتروشیمی در گزارش ۱۲ ماهه

محسن زکی زاده
گزارش کدال گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت های پتروشیمی شغدیر: سهام پتروشیمی غدیر در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۸۶۳ ریال سود محقق کرده است که نسبت به...
تحلیل بنیادی

گزارش کدال : گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که نسبت به سال قبل رشد داشته اند (۳)

محسن زکی زاده
گزارش کدال گزارش ۱۲ ماهه سخوز: سهام سیمان خوزستان دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۴۰۲,۱۲۸ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

کدال : اخبار خوب پتروشیمی ها

کدال : اخبار خوب پتروشیمی ها نوری: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ شرکت پتروشیمی نوری ۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ  ۲,۵۰۰...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

کدال: سود ۴۷۰ ریالی والبر و خبرهایی از قشیر، شخارک، کهرام، سدور و …

محسن زکی زاده
کدال: سود ۴۷۰ ریالی والبر و خبرهایی از قشیر، شخارک، کهرام، سدور و … قشیر: در دوره۱ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۲,۹۷۵ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت بر...