برچسب : شرانل

تحلیل بنیادی

گزارش کدال : گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که نسبت به سال قبل رشد داشته اند (۲)

محسن زکی زاده
گزارش کدال گزارش ۱۲ ماهه ذوب: سهام ذوب آهن اصفهان دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۰,۹۰۷ میلیارد ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۱۱ ماهه شرکت ها؛ رشد ۹۹ درصدی سهام حخزر، ۹۱ درصدی اوان و …

محسن زکی زاده
اخبار کدال کرماشا: سهام صنایع پتروشیمی کرمانشاه در دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۱/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۷۳۹,۱۱۵ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۱ ماهه برای سال مالی...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش های دوره ای و آمار سود و زیان سهام گروه پالایشی و نفت

محسن زکی زاده
کدال گزارش های دوره ای و آمار سود و زیان شرکت ها گروه پالایشی و نفت شرانل: سهام نفت ایرانول دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۲,۳۲۶ میلیارد ریال درآمد...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

کدال : رشد ۱۱۰ درصدی کاوه، ۲۱ درصدی شیراز، ۷۴ درصدی فسرب و …

کدال : رشد ۱۱۰ درصدی کاوه، ۲۱ درصدی شیراز، ۷۴ درصدی فسرب و … شیراز: پتروشیمی شیراز دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱,۳۴۲ میلیارد ریال درآمد داشته است....
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

کدال: خبرهایی از دفارا، شرانل، غدیس و شپترو

محسن زکی زاده
کدال: خبرهایی از دفارا، شرانل، غدیس و شپترو دفارا: تغییر ۴ ریال سود پیش بینی شده هرسهم قبلی به ۱,۶۶۷ ریال زیان در پیش بینی شده هر سهم فعلی درصد تغییر:  ۴۱,۷۷۵% تعدیل منفی پوشش...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل تکنیکال

نفت ایرانول (شرانل)

هادی جنگجو
همونطور که در کانال تحلیلک قرار دادیم وقتی قیمت سهام شرانل به سقف کانال رسید و با دیدن واگرایی منفی منتظر اصلاح سهم و رسیدن به کف کانال بودیم که الان شاهد نزدیک شدن این...