برچسب : شرح دروس معرفت نفس

عارفانه

عاقبت سماجت دو جوان در تعلیم اسم اعظم

سوخته
سماجت در تعلیم اسم اعظم دو جوان خدمت امام حسین سید الشهداء (علیه السلام) رسیدند و خیلی سماجت کردند که آقا حتما اسم اعظم را به ما تعلیم بدهید! آقا فرمودند: اسم اعظم برای شما...