برچسب : شرح دفتر دل

حکمت و فلسفه عارفانه

شرح دفتر دل علامه حسن زاده آملی : خاطره ای از جناب سید حیدر آملی

سوخته
حکایت عارفانه ماهی ها و دریا جناب عارف سید حیدر آملى (قدس سره) در جامع الاسرار مى فرماید: حکایت شده است که روزى ماهیهاى دریا در نزد بزرگشان جمع شده اند و بدو عرض کردند...
عارفانه

برکات در تاریکی دل شب (قسمت آخر)

سوخته
اما شب هنگام انزوای از خلق و انقطاع از مشاغل روز است که انسان را به خلوت و وحدت می کشاند و خلوت و وحدت به توحد می رسانند، و تا انسان به توحد نرسیده...
عارفانه

برکات در تاریکی دلِ شب (قسمت دوم)

سوخته
اما شب هنگام انزوای از خلق و انقطاع از مشاغل روز است که انسان را به خلوت و وحدت می کشاند و خلوت و وحدت به توحد می رسانند، و تا انسان به توحد نرسیده...
حکمت و فلسفه عارفانه

برکات در تاریکی دلِ شب (قسمت اول)

سوخته
اما شب هنگام انزوای از خلق و انقطاع از مشاغل روز است که انسان را به خلوت و وحدت می کشاند و خلوت و وحدت به توحد می رسانند، و تا انسان به توحد نرسیده...