برچسب : شرکتهای پذیرفته شده در بورس

بخشنامه ها تازه های مالیاتی

بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۸/۳ در خصوص شرکتهای پذیرفته شده در بورس

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۸/۳  مورخ  ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ دسته: ماده ۱۴۳ ق.م.م – بورس و فرا بورس  موضوع: تأییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس و نیز بورس کالا...