برچسب : شرکت‌های بورسی

اخبار مالیاتی

رئیس سازمان بورس خبر داد: نرخ صفر مالیاتی شرکت‌های بورسی

محمد مهدیان
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، پایش ریسک سیستماتیک یا ریسک فراگیر در بازار سرمایه کشور را از برنامه‌های اصلی این سازمان دانست و اعلام کرد:نرخ مالیاتی شرکت‌های بورسی صفر است. به گزارش مجله اینترنتی...