برچسب : شرکت های بورسی

بخشنامه ها تازه های مالیاتی

بخشنامه مالیاتی نرخ صفر مالیاتی به جهت تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های بورسی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۷/۱۵۷  مورخ  ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ دسته: بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور  موضوع: افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های بورسی موضوع ماده ۱۴۱ قانون...
تازه های مالیاتی

ابلاغیه سازمان مالیاتی در خصوص ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – ابلاغیه – سازمان امور مالیاتی کشور – دسته: اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ارائه صورت‌های مالی موضوع: لزوم ارائه صورت های مالی توسط شرکت های بورسی معاونت مالیات‌های مستقیم سازمان امور...