برچسب : شزکت عمران و توسعه شاهد

تحلیل تکنیکال

ثعمرا، سهمی که پس از تحلیل ۶۵ درصد رشد کرد!

مهسا زکی زاده
تحلیل سهام ثعمرا، سهمی که پس از تحلیل ۶۵ درصد رشد کرد! همانطور که در نمودار قبلی منتشر شده از سهام ثعرا مشاهده کردید، این سهم در محدوده قیمتی ۱۵۵۷ ریال موقعیت خوبی برای خرید...