برچسب : شسینا

تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که نسبت به سال قبل بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته اند

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۱۲ ماهه سود و زیان سهام شرکت ها   شسینا: سهام صنایع شیمیایی سینا دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۸۳,۵۷۰ میلیون ریال درآمد داشته است....
تحلیل بنیادی

اخبار کدال در مورد سهام شرکت هایی که در گزارش ۱۱ ماهه خود بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته اند

محسن زکی زاده
اخبار کدال شپلی: سهام پلی اکریل ایران دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۱/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۴۵۷,۰۱۸ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۲ ماهه برای سال مالی منتهی...