برچسب : شصفها

تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۹ ماهه سهام برخی شرکت های گروه پالایشی و پتروشیمی

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۹ ماهه سهام برخی شرکت های گروه پالایشی و پتروشیمی زاگرس: سهام پتروشیمی زاگرس در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۳,۹۳۴ ریال سود محقق کرده است...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۹ ماهه عالی از سهام شصفها و خبرهایی از سمگا، وصنا و …

محسن زکی زاده
اخبار کدال غشوکو: سهام شوکو پارس در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۴۶۵ ریال زیان محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۱۲٪ افرایش زیان...