برچسب : شعرکلاسیک

ادبیات شعر پارسی

پرسه در کوچه باغ شعر کلاسیک همراه با حزین لاهیجی

زهرا فخرایی
ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد/ در دام مانده باشد صیاد رفته باشد/ امشب صدای تیشه از بیستون نیامد /شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد...