برچسب : شعرکلاسیک

ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

پرسه در کوچه باغ شعر کلاسیک همراه با حزین لاهیجی

زهرا فخرایی
ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد در دام مانده باشد صیاد رفته باشد آه از دمی که تنها با داغ او چو لاله در خون نشسته باشم چون باد رفته باشد امشب صدای...