برچسب : شعر آقا موش شکمو

ادبیات شعر کودکانه

شعر کودکانه آقا موش شکمو

محمد زکی زاده
شعر کودکانه آقا موش شکمو ... آقا موشه ای شکموی دله / دیدی افتاد آخر دمت لای تله / حالا چشمات از کاسه در اومده / شکسته پات عمرت به سر اومده......