برچسب : شعر فارسی

ادبیات ادبیات و هنر حکمت و فلسفه شعر پارسی عارفانه

سه حکایت از مصیبت نامه؛ به بهانه بزرگداشت عطار نیشابوری

سوخته
  ♦ حکایت اول: کشتی ای آورد در دریا شکست تخته ای زان جمله بر بالا نشست گربه و موشی بر آن تخته بماند کارشان با یکدگر پخته بماند نه ز گربه بیم بود آن...
ادبیات ادبیات و هنر حکمت و فلسفه شعر پارسی عارفانه

درمحضر علامه حسن زاده آملی؛ بُوَد عید آن که دور از خود نمایی خوی حیوانی

سوخته
    شب عید آمد آن عیدی که باشد عید سلطانی گروهی در سرورند و گروهی در پریشانی گروهی فارغ از هر دو، نه این دارند و نی آن را به دل دارند با سلطانشان...
ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

سیزدهم دی ماه؛ سالمرگ نیما یوشیج

امیرپاکنژاد
هست شب یک شب دم کرده و خاک رنگ رخ باخته است باد – نوباوه‌ی ابر – از بر کوه سوی من تاخته است هست شب همچو ورم کرده تنی گرم در استاده هوا هم...
ادبیات ادبیات و هنر

شعر عریانی (به بهانه‌ی زادروز احمد شاملو)

امیرپاکنژاد
زمانی که زیست فردی و احیانا کنش‌های اجتماعی یک شاعر در شعرش نمود پیدا می‌کند، فرم و معنای شعر در سایه‌ی زیست خالقش تحلیل می‌شود. در یک تصور آرمانی البته رویکرد منتقد معطوف به خود...
ادبیات و هنر شعر پارسی عمومی

هفتم آذرماه؛ بیستمین سالمرگ حمید مصدق

امیرپاکنژاد
من به بی سامانی باد را می مانم من به سرگردانی ابر را می مانم من به آراستگی خندیدم من ژولیده به آراستگی خندیدم سنگ طفلی ، اما خواب نوشین کبوترها را در لانه می...