برچسب : شعر فارسی

ادبیات حکمت و فلسفه شعر پارسی عارفانه

سه حکایت از مصیبت نامه؛ به بهانه بزرگداشت عطار نیشابوری

سوخته
مصیبت نامه عطارنیشابوری ... سجده ای می کرد ابلیس لعین / گفت عیسی در چه کاری این چنین...
ادبیات حکمت و فلسفه شعر پارسی عارفانه

در محضر علامه حسن زاده آملی / بُوَد عید آن که دور از خود نمایی خوی حیوانی

سوخته
علامه حسن زاده آملی / مرا امشب دلی شاد است اندر گوشه غربت / که می خواهد نماید هر زمان نوعی غزلخوانی...
ادبیات شعر پارسی

سیزدهم دی ماه؛ سالمرگ نیما یوشیج

امیرپاکنژاد
سیزدهم دی ماه؛ سالمرگ نیما یوشیج ... هست شب / يک شب دم كرده و خاک / رنگ رخ باخته است / باد - نوباوه‌ی ابر - از بر كوه / سوی من تاخته است...
ادبیات

شعر عریانی /به بهانه زادروز احمد شاملو

امیرپاکنژاد
به جرأت می‌توان گفت که دست کم در نیم قرن اخیر هیچ شاعری به اندازه‌ی شاملو مورد تحسین یا تقبیح واقع نشده است....
ادبیات شعر پارسی

هفتم آذرماه؛ بیستمین سالمرگ حمید مصدق

امیرپاکنژاد
هفتم آذرماه؛ بيستمين سالمرگ حميد مصدق ... من به بی سامانی/ باد را می مانم/ من به سرگردانی / ابر را می مانم...