دوشنبه/ 10 مهر / 1402
شعر مرغ سحر ناله سر کن از ملک الشعرای بهار

شعر معاصر

در شبستان شعر معاصر همراه با نادر نادرپور

در شبستان شعر معاصر همراه با نادر نادرپور

نادر نادرپور شاعر و نویسنده برجسته ایرانی و از پایه گذاران شعر مدرن در ایران است. موسیقی دلنشین کلام از بارزترین خصیصه های اوست.

پرویز ناتل خانلری در وصف نادرپور می نویسد: “غزل های نادرپور برجسته و قابل تامل است.”