برچسب : شعر معاصر

ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

در شبستان شعر معاصر همراه با احمد شاملو

زهرا فخرایی
شاملو باورها، دردها، دیده ها و شنیده ها را در قالبی زیبا و شیوا به تصویر می کشد و کلمات گویی همچون جوانه ای در قالب شعر او شکوفا می شوند....
ادبیات

بحثی در چیستی ادبیات معاصر ایران (٢)؛ با نگاهی به شعر نیمایوشیج و اخوان ثالث

امیرپاکنژاد
چیستی ادبیات معاصر ایران؛ نکته‌ای که باید به تاثیر اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی عصر مشروطه بر شکل‌گیری شعر معاصر افزود، فراگیری رسانه‌ی اصلی آن روزگار است....