برچسب : شعر نو

ادبیات شعر پارسی

سیزدهم دی ماه؛ سالمرگ نیما یوشیج

امیرپاکنژاد
سیزدهم دی ماه؛ سالمرگ نیما یوشیج ... هست شب / يک شب دم كرده و خاک / رنگ رخ باخته است / باد - نوباوه‌ی ابر - از بر كوه / سوی من تاخته است...
ادبیات شعر پارسی

هفتم آذرماه؛ بیستمین سالمرگ حمید مصدق

امیرپاکنژاد
هفتم آذرماه؛ بيستمين سالمرگ حميد مصدق ... من به بی سامانی/ باد را می مانم/ من به سرگردانی / ابر را می مانم...
ادبیات

بحثی در چیستی ادبیات معاصر ایران (۳)، با تأکید بر نقش زنان شاعر

امیرپاکنژاد
بحثي در چیستی ادبیات معاصر ایران (۳)، با تأکید بر نقش زنان شاعر ... در اين بين مسئله‌ی زن و زنانگی نيز در ادبيات _در آفرينش اثر ادبی_ موضوعيت ديگری يافت....
ادبیات

بحثی در چیستی ادبیات معاصر ایران (٢)؛ با نگاهی به شعر نیمایوشیج و اخوان ثالث

امیرپاکنژاد
چیستی ادبیات معاصر ایران؛ نکته‌ای که باید به تاثیر اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی عصر مشروطه بر شکل‌گیری شعر معاصر افزود، فراگیری رسانه‌ی اصلی آن روزگار است....