برچسب : شفارا

تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش عالی از رشد سهام چند شرکت پتروشیمی؛ جم، زاگرس، کرماشاو…

محسن زکی زاده
کدال گزارش های دوره ای، اخبار افزایش سرمایه و آمار سود و زیان شرکت ها شجم: سهام صنایع پتروشیمی تخت جمشید دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۸/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۲۵۶,۸۲۷ میلیون...