برچسب : شفیعی کدکنی

ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

پرسه در کوچه باغ شعر معاصر همراه با محمدرضا شفیعی کدکنی

زهرا فخرایی
به کجا چنین شتابان؟ گون از نسیم پرسید دل من گرفته زینجا هوس سفر نداری ز غبار این بیابان؟ همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم به کجا چنین شتابان؟ به هر آن کجا...
ادبیات ادبیات و هنر

گزینش فردوسی در تقابل واژه ها؛ به بهانه بزرگداشت حکیم فردوسی

محمد زکی زاده
ببینید گزینشِ فردوسی در تقابلِ واژه‌ها، چه فرمی به وجود آورده است که تمامِ معمارانِ زبانِ فارسی در برابر آن جز درماندگی و عجز چیزی ندارند:   ببینیم تا اسبِ اسفندیار سوی آخُر آید همی...
ادبیات ادبیات و هنر

شعر سعدی ما را تسخیر می کند؛ به بهانه بزرگداشت سعدی شیرازی

محمد زکی زاده
یکی از شگرف ترین سخنان در تاریخ الاهیّات بشری این سخن عارفان ایرانی است که گفته اند: اَقوَی العُلومِ اَبعَدُها مِنَ الدلیل.( نیرومندترین آگاهی، آن آگاهی است که نیازی به دلیل ندارد.) به مقیاس همین...
ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

بهار از منظر “محمد رضا شفیعی کدکنی”

زهرا فخرایی
بزرگا گیتی آرا نقش بند روزگارا ! ای بهار ژرف به دیگر روز و دیگر سال تو می آیی و باران در رکابت مژده دیدار و بیداری تو می آیی و همراهت شمیم و شرم شبگیران...
ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

کوچ بنفشه ها؛ محمدرضا شفیعی کدکنی

زهرا فخرایی
  در روزهای آخر اسفند، کوچ بنفشه‌های مهاجر، زیباست. در نیم‌ روز روشن اسفند، وقتی بنفشه ها را از سایه های سرد، در اطلس شمیم بهاران، با خاک و ریشه – میهن سیارشان – در...
ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

به بهانه زادروز هوشنگ ابتهاج

محمد زکی زاده
پرتو شعلۀ عصیان زمانی سایه هرچه خوانند تو را برتر از آنی سایه نیست امروز کسی عارف و زندیق بهم تو درین ره همه‌جا ورد زبانی سایه نوجوان بودی و شعرت همه آفاق گرفت در...
ادبیات شعر پارسی

طفلِ گم شده؛ استاد شفیعی کدکنی

محمد زکی زاده
طفلی به نام شادی دیریست گمشده‌ست با چشم‌های روشنِ براق با گیسویی بلند به بالای آرزو هر کس از او نشانی دارد ما را کند خبر این هم نشان ما: یک سو خلیج فارس سوی...
ادبیات ادبیات و هنر

زنی تنها درآستانه فصلی سرد؛ به بهانه زادروز فروغ فرخزاد

محمد زکی زاده
استاد شفیعی کدکنی در صفحه ۵۶۶ کتاب باچراغ و آینه درباره ­ی فروغ فرخزاد می­ نویسد : ادبیات فارسی سالها باید درانتظار بماند تا چهره­ ای به مانند فروغ بر صحایف پریشان و آشفته آن...
ادبیات ادبیات و هنر

باید بچشد عذاب تنهایی را…*

امیرپاکنژاد
عکس تازه‌ای که از استاد شفیعی کدکنی (در جلسه‌ی بزرگداشت استاد موحد در دانشگاه تهران) در رسانه‌ها منتشر شده است به سرعت موضوع بسیاری از اظهارنظرهای متناقض شد. طبیعی هم بود که این سوژه در...
ادبیات ادبیات و هنر

احمد شاملو؛ شاعری در مسیر کمال

محمد زکی زاده
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در کتاب موسیقی شعر خود می نویسد: امروزه در ایران نیز، شعر منثور، اگرچه در محدودهٔ کارهای یک تن، یکی از جریان‌های رایجِ شعر پیشروِ ایران را تشکیل می‌دهد.‌ می‌توان گفت...