برچسب : شفیعی کدکنی

ادبیات ادبیات و هنر

گزینش فردوسی در تقابل واژه ها؛ به بهانه بزرگداشت حکیم فردوسی

محمد زکی زاده
شفیعی کدکنی درباره شاهنامه فردوسی ... گزینشِ فردوسی در تقابلِ واژه‌ها، چه فرمی به وجود آورده است که تمامِ معمارانِ زبانِ فارسی در برابر آن جز درماندگی و عجز چیزی ندارند....
ادبیات ادبیات و هنر

رستاخیز کلمات / به بهانه بزرگداشت سعدی شیرازی

محمد زکی زاده
سعدی در رستاخیز کلمات ... یکی از شگرف ترین سخنان در تاریخ الاهیّات بشری این سخن عارفان ایرانی است که گفته اند: اَقوَی العُلومِ اَبعَدُها مِنَ الدلیل...
ادبیات شعر پارسی

شعر محمدرضا شفیعی کدکنی به بهانه زادروز هوشنگ ابتهاج

محمد زکی زاده
هوشنگ ابتهاج آینه دار غم ها و شادی های عصر ما است و دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی درباره سایه می فرماید: آنچه هنر سایه را در برابر تمام غزل سرایان بعد از حافظ امتیاز بخشیده...
ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

پرسه در کوچه باغ شعر معاصر همراه با محمدرضا شفیعی کدکنی

زهرا فخرایی
گون شفیعی کدکنی ... به کجا چنین شتابان؟/ گون از نسیم پرسید...
ادبیات شعر پارسی

بهار از منظر محمدرضا شفیعی کدکنی

زهرا فخرایی
بهار در شعر شفیعی کدکنی ... بزرگا گیتی آرا نقش بند روزگارا! / ای بهار ژرف / به دیگر روز و دیگر سال....
ادبیات شعر پارسی

غزلی از شفیعی کدکنی به بهانه زادروز هوشنگ ابتهاج

محمد زکی زاده
غزلی از شفیعی کدکنی به بهانه زادروز هوشنگ ابتهاج ... پرتو شعلۀ عصیان زمانی سایه / هرچه خوانند تو را برتر از آنی سایه...
ادبیات شعر پارسی

طفل گمشده؛ استاد شفیعی کدکنی

محمد زکی زاده
طفل گمشده استاد شفیعی کدکنی ... طفلی به نام شادی / دیریست گمشده‌ست / با چشم‌های روشنِ براق / با گیسویی بلند به بالای آرزو...
ادبیات

زنی تنها در آستانه فصلی سرد؛ به بهانه زادروز فروغ فرخزاد

محمد زکی زاده
فروغ اگر خالص­ترین و برجسته­ ترین چهره­ روشنفکری ایران در نیمه­ دوم قرن بیستم نباشد بی گمان یکی از دو سه تن چهره­ هایی است که به عنوان روشنفکر به کمال برآنان صادق است....
ادبیات ادبیات و هنر

باید بچشد عذاب تنهایی را…

امیرپاکنژاد
عکس تازه‌ای که از استاد شفیعی کدکنی (در جلسه‌ی بزرگداشت استاد موحد در دانشگاه تهران) در رسانه‌ها منتشر شده است به سرعت موضوع بسیاری از اظهارنظرهای متناقض شد....
ادبیات

احمد شاملو؛ شاعری در مسیر کمال

محمد زکی زاده
شاملو در این حرکت، از آغاز تجربهٔ شعر منثور تا امروز هم‌چنان در حرکت به سوی کمال بوده است و کار‌های اخیرش، نشان می‌دهد که روز به روز، بر اسرار کلام آگاهی بیشتری حاصل می‌کند....