برچسب : شماره اقتصادی

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۶۹

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۶۹: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر...