برچسب : شماره 9

فیلم و سینما معرفی انیمیشن

معرفی انیمیشن ۹

بهناز بختیاری
در دنیایی که جنگ بین انسان ها و ماشین ها است، دانشمندی عروسکی را اختراع می کند و از جان خود به او می دهد و می میرد....