برچسب : شمس تبریزی

ادبیات زندگینامه افراد موفق

زندگینامه مولانا جلال الدین محمد مولوی / بخش دوم

مهران توفیقی
شمس الدین به مولانا چه آموخت و چه فسون ساخت که چندان فریفته گشت و از همه چیز و همه کس صرف نظر کرد و در قمار محبت نیز خود را در باخت بر ما...
ادبیات زندگینامه افراد موفق

زندگینامه مولانا جلال الدین محمد مولوی / بخش اول

مهران توفیقی
نام او به اتفاق تذکره نویسان محمد و لقب او جلال الدین است و همه مورخان او را بدین نام و لقب شناخته اند و او را جز جلال الدین به لقب خداوندگار نیز مى...
ادبیات داستان کوتاه

ذکر حکایتی از مقالات شمس تبریزی

محمد زکی زاده
چنانکه گفت هارون الرشید که این لیلی بیاورید تا من ببینمش که مجنون چنین شوری از عشق او در جهان انداخت و از مشرق تا مغرب قصه عشق او را عاشقان آینه خود ساخته اند....
ادبیات

مولانا و شمس تبریزی: احتیاج و اشتیاق

امیرپاکنژاد
مولانا و شمس تبریزی: احتیاج و اشتیاق ... درتاريخ ادبيات فارسی كمتر شخصيتی مانند مولانا سراغ داريم كه اهميت واثرش اين گونه وابسته به وجود و حضور شخص ديگری باشد....