برچسب : شمس تبریزی

ادبیات زندگینامه افراد موفق

زندگینامه مولانا جلال الدین محمد مولوی / بخش دوم

fatemedsh
شمس الدین به مولانا چه آموخت و چه فسون ساخت که چندان فریفته گشت و از همه چیز و همه کس صرف نظر کرد و در قمار محبت نیز خود را در باخت بر ما...
ادبیات زندگینامه افراد موفق

زندگینامه مولانا جلال الدین محمد مولوی / بخش اول

fatemedsh
نام او به اتفاق تذکره نویسان محمد و لقب او جلال الدین است و همه مورخان او را بدین نام و لقب شناخته اند و او را جز جلال الدین به لقب خداوندگار نیز مى...
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

ذکر حکایتی از مقالات شمس تبریزی

محمد زکی زاده
حکایت محبت مجنون به لیلی از مقالات شمس تبریزی چنانکه گفت هارون الرشید که این لیلی بیاورید تا من ببینمش که مجنون چنین شوری از عشق او در جهان انداخت و از مشرق تا مغرب...
ادبیات

مولانا و شمس تبریزی: احتیاج و اشتیاق*

امیرپاکنژاد
در تاریخ ادبیات فارسی کمتر شخصیتی مانند مولانا سراغ داریم که اهمیت و اثرش این گونه وابسته به وجود و حضور شخص دیگری باشد؛ تا آنجا که اگر آموزه‌های شمس تبریزی نبود و رابطه‌ای بین...