برچسب : شناسه شهاب

گزارش بازار

گزارش بازار بورس : بازگشت به کانال ۲۰۳ هزار با رشد ۹۱۹ واحدی شاخص کل

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش بازار بورس : در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۷ میلیارد و ۴۷۱ میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش...