برچسب : شنوایی سنجی

سلامت کودک

پرسش های متداول مادران درباره‌ی نوزادان (بخش اول)

کودک من
آیا از رفتن آب در گوش نوزاد، باید نگران بود؟ مجرای گوش طبیعی مجرایی بسته است و آب رفتن در کانال گوش هیچ خطری ایجاد نمی‌کند و تنها در حالتی از رفتن آب در گوش...