برچسب : شن کلیه

سلامت کودک

سنگ دستگاه ادراری، شن کلیه در کودکان

کودک من
سنگ دستگاه ادراری، شن کلیه شن کلیه در کودکان، بستگی به فاکتور های ژنتیکی، آب و هوایی، تغذیه و عوامل اقتصادی و اجتماعی دارد. تقریباً نود درصد حاوی کلسیم است و شصت درصد ترکیبی از...